InfoReports

Proste i intuicyjne budowanie raportów!

InfoConsulting jako certyfikowany partner IFS w Europie, wspiera współpracę partnerską przy tworzeniu korzystnego modelu biznesowego oraz dba o rozwój funkcjonalności IFS Applications. InfoConsulting przygotował produkt InfoReports, w celu lepszego użytkowania systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. InfoReports wykonany został jako nowy moduł aplikacji IFS, wspierający wersje 8, 9 i 10.

Integracja InfoReports w pełni zastępuje inne systemy raportowania, zapewniając przy tym wyjątkowe możliwości nieporównywalne z pozostałymi systemami czy też narzędziami raportującymi. Moduł InfoReports został przygotowany jako integracja na bazie JasperReports i dostosowany tak, aby bezpośrednie raportowanie z bazy danych IFS Applications było jeszcze łatwiejsze.

Dzięki wykorzystaniu narzędzia do projektowania raportów InfoReports (umożliwiającego również konfigurowanie źródeł danych i korzystanie z nich, aby sprawdzić swoje raporty), InfoReports wyświetla podgląd raportu z możliwością udoskonalenia go.

InfoReports daje możliwość projektowania raportów od zera, albo z jednego z wielu gotowych do użycia szablonów, które są dostępne w narzędziu. Narzędzie wspiera pracę na wielu etapach projektu raportu: kompilacji, wykonania raportu i eksportu dokumentu, wizualizacji.

reports-infoconsulting-ifs

Korzyści z wdrożenia InfoReports

 1. Prosta instalacja, quick reports IFS
 2. Łatwiejsze, szybkie bezpośrednie raportowanie z bazy danych IFS Applications
 3. Elastyczne i dynamiczne przygotowanie raportów z wykorzystaniem technologii narzędzia iReport
 4. InfoReports zastępuje inne systemy raportowania, zapewniając wyjątkowe możliwości nieporównywalne z pozostałymi systemami
 5. Liczne rozwiązania dostępne przy projektowaniu sprawiają, że budowanie raportów jest proste i intuicyjne
 6. Przy eksporcie istnieje możliwość dostosowania raportu do formatu wydruku oraz popularnych formatów plików PDF, XLS, HTML, CSV, XML, ODT czy DOC
 7. Raporty można zapisywać w dowolnym momencie, po czym publikować i udostępniać wybranym grupom lub użytkownikom
 8. Zawiera wszelkie potrzebne rozwiązania, od tabel poprzez wykresy i szereg innych funkcji matematycznych i statystycznych

Funkcjonalności

 1. InfoReports jako moduł IFS Applications
 2. InfoReports – Jasper Quick Reports
  1. Nowa formatka „Definicja InfoReports”. Rejestracja raportów i importowanie szablonów raportów w formacie *.jrxml, szablony są tworzone w narzędziu iReport
  2. Nowa formatka „Przegląd raportów InfoReports”. Uruchomienie raportu INFO Reports Jasper. Raport jest generowany w postaci pliku *.pdf
  3. Zarządzanie raportami. Nadawanie uprawnień jest wykonywane standardowo i jest analogicznie jak w przypadku IFS Quick Reports
 3. InfoReports – Operational Reports
  1. Nowa formatka do importowania raportów operacyjnych/systemowych
wykresy-reports-infoconsulting

Technologia

1. Środowisko:

 • IFS Applications 8.0, 9.0, 10.0
 • C#.Net
 • Java/Server Aplikacji IFS
 • Jasper – iReport – JasperSoftStudio

2. Instalacja InfoReports.

Instalacja nowego modułu jest bardzo prosta i sprowadza się do wykonania i instalacji wysyłki. Wysyłka zawiera nowe pliki *.jar do obsługi JasperReports, nowe formatki wraz z obsługą po stronie Serwera Aplikacji.